Banketbakkerij van Strien B.V., gevestigd aan Simon Stevinstraat 3, 3261 MG Oud-Beijerland, is verantwoordelijk voor de verwerking van bedrijfs- en/of persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contact & adresgegevens:

Simon Stevinstraat 3
3261 MG Oud-Beijerland
Telefoonnummer: +31 186 626326

Banketbakkerij van Strien B.V. verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt waaronder o.a. voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mail adres.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administratie@koekjes.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Banketbakkerij van Strien B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken en orders te plaatsen;
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling je gegevens langer moeten bewaren. Wij verstrekken je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke of juridische verplichting.

Banketbakkerij van Strien B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Banketbakkerij van Strien B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Banketbakkerij van Strien B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar administratie@koekjes.nl.

Banketbakkerij van Strien B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor jouw privacy, zullen wij je zo snel mogelijk informeren over het incident. Wij informeren je dan ook over de maatregelen die wij hebben genomen om de gevolgen te beperken en herhaling in de toekomst te voorkomen.

Wil je ons een bericht sturen?

Wij horen graag van jullie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Pellentesque aliquam volutpat massa, venenatis condimentum nulla facilisis ut. Donec ante tortor, tempor id suscipit euismod, tincidunt ac purus. Sed laoreet pretium tristique. Curabitur vitae neque eget lorem vehicula tincidunt ut non ipsum. Quisque eleifend erat ut est consequat scelerisque. Vestibulum non augue sit amet risus tempus accumsan id at nulla.

Neem contact met ons op